Friday, 28 December 2012

28 decembrie 2012

ce mă doare cel mai mult e că te-ncăpățânezi prostește să nu-mi lași ochii să-ți fie oglinda în care ai putea să-ți vezi lumina. când oare ai să-nțelegi că n-ai să orbești, ci ai să te vezi dincolo de toate zidurile pe care le-ai clădit în jurul tău, blând, cum doar sufletul meu te știe?

Tuesday, 11 December 2012

Let the light in

you will meet only a few people in your whole life who are truly abandoned houses - rundown, worn out, collapsing at the seams. 


 i'm not asking you to take a hammer and nails and pin up their rafters, fix their leaky faucets or put new panes of glass in their broken windows;


 i am asking you to simply open their door, and spend a little time memorizing their floor plan. get to know them. 


and when the time comes, i want you to draw back their curtains, and, once and for all, 


let the light in.


text credit: writingsforwinter

Friday, 7 December 2012

Te simt.am fost și voi fi iubire nebună, coaptă la soare, purtată prin lume, dă-mi mâna ta și spune-mi pe nume...